| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برای ما مساله محیط زیست ومنابع طبیعی مساله تجملاتی و درجه دوم نیست یک مساله حیاتی است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

برای ما مساله محیط زیست ومنابع طبیعی مساله تجملاتی و درجه دوم نیست یک مساله حیاتی است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)


ادامه مطلب1395/12/02

کاشت یک نهال از طرف دبیرخانه همایش برای شرکت کنندگان حضوری

برای اولین بار در ایران دبیرخانه این همایش برای شرکت کنندگان حضوری همایش یک نهال درخت به نام این عزیزان و با ذکر نام ایشان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان میکاردو پلاکاردی برای درخت کاشته شده با ذکر نام طرف نصب و از آن نگهداری و هدیه ای پاک ویادگار از طرف افراد به زمین می ماند،زمین خانه همه ماست.


ادامه مطلب1395/11/28

محل برگزاری همایش مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

آدرس : همدان کیلومتر 5 جاده تهران - مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان - کدپستی 91169-65199


ادامه مطلب1395/11/26

کارگاه های آموزشی

اعطا 4 گواهی نامه آموزشی رایگان به شرکت کنندگان حضوری عناوین کارگاه های آموزشی


ادامه مطلب1395/11/26

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر